بیانیه انجمن دفاع از حقوق بشردر ایران - مو نترال در اعتراض به اعدامهای اخیر

 

بیانیه مطبوعاتی

 

انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونترال، اعدام تلافی جویانه 16 زندانی بلوچ درچهارم آبان ماه 1392  برابر با  26 اکتبر2013 را که به انتقام جویی از کشتار تاسف بار 14 مرز بان ایرانی صورت گرفت، مغایر حقوق فردی و بین المللی و نقض فاحش حقوق بشر میداند. داد ستان زاهدان تائید کرد که این اعدام ها به تلافی مسستقیم حمله ای انجام شد که به کشته شدن 14 مرزبان منجر  گردید. مسئولان قضائی حتی ابتدائی ترین حقوق انان را رعایت نکردند که 48 ساعت قبل از اجرای حکم، وکیل محکوم به اعدام را مطلع کنند. سیر حوادث نشان میدهد که این اعدام ها 12 ساعت پس از حمله به مرز بانان انجام گرفته است.

همز مان با اعدام 16 زندانی بلوچ، دو زندانی کرد بنام های حبیب اله گلپری پور و رضا        اسما عیلی به اتهام محاربه در روز های سوم و چهارم آبان و شیرکو معارفی در 13 آبان در استان اذربا یجان غربی اعدام شدند. بنا به گزارش فد راسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

حداقل 20 فعال کُرد محکوم به اعدام هستند و علاوه برآنها  حداقل 12  فعال عرب در سال های    1390و 1391 اعدام شدند، بنا بر همین گزارش احکام اعدام 9 تن دیگر تاکنون در سال 1392 تایید شده است.

انجمن دفاع از حقوق بشرضمن محکوم کردن کشتار مرز بانان ایرانی  هر نوع اقدام خشونت آمیز و ترویج آنرا ازهر سو نقض فاحش حقوق بشر میداند زیرا این رویه خشونت را در استان های کشور که اقلیت های قو می و مذهبی زندگی میکنند  تشدید خواهد کرد. ما بر این اعتقادیم که تنها رعایت حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی جوا مع قومی از طرف نظام جمهوری اسلامی است که میتواند مانع از گسترش خشونت و نقض حقوق بشر گردد.
انجمن دفاع از حقوق بشردر ایران – مونترال، ضمن محکوم کردن روند اعدام ها که با شتاب تندی در حال رشد است، خواهان مداخله مجامع مدافع حقوق بشربین المللی برای توقف هرچه سریع تر اعدامها و رعایت حقوق کلیه زندانیان دربند میباشد.

ما همچنین از اقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و خانم پیلای نیوی، کمیسار عالی حقوق بشرو آقای احمد شهید نماینده ویژه آن سازمان در ایران مصرا میخواهیم که یک هیئت حقیقت یاب جهت بررسی نقض حقوق بشر درمورد اعدام های اخیر، زندانیان سیا سی که محکوم به اعدام شده اند و بطور کلی وضع حقوق بشر در ایران به آن کشور اعزام دارند.

انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونترال

مو نترال 9 نوامبر 2013