بمناسبت بزرگد اشت روز جهانی حقوق بشر دهم دسامبر 2013

بیانیه انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مو نترال

بمناسبت بزرگد اشت  روز جهانی حقوق بشر- دهم دسامبر 2013

 

دهم دسامبر مصادف با شصت و پنجمین  سالگرد روز جهانی حقوق بشراست، که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این عنوان نام گذاری شده است. این روز یاد آور تصویب منشور جهانی حقوق بشردر 1948 است.  برای بزرگداشت این روز، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،با تصویب قطعنا مه      423 v      در سال 1950 ،از تمام کشور ها و نهادهای حقوق بشری دعوت کرد که این روز را بعنوان روز جهانی حقوق بشر بپذیرند. در مقدمه این قطعنامه، منشور جهانی حقوق بشر بعنوان ایده ال مشترک انسانها وتصویب آن مرحله ای سرنوشت ساز برای پیشرفت بشریت مطرح شده و از دولت های امضاء کننده منشورو نهاد های حقوق بشری  خواسته شده است که ملت های خود را با محتویات منشور آشنا سازند واهمیت و اولویت آن را باز گو کنند و  برنامه هایی به همین منظور ترتیب دهند و گزارش بزرگدا شت  این روز را به دبیر کل سازمان ملل ارایه نمایند. لازم به یاد آوری است که دولت ایران نیز باین قطعنامه رأی مثبت داده است. ولی نه تنها اقدامی برای بزرگداشت این روز نمیکند، بلکه از فعالیت های نهاد های حقوق بشری غیر دولتی، که مایل به برگزاری بزرگداشت این روز هستند، جلو گیری بعمل می آورد .  مطالعه گزارش های سازمان ملل در باره فعالیت های کشورهای عضو، برای بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، نشان میدهد که دولت ایران عامدآ اقدامی در این زمینه بعمل

نیا ورده است.

بزر گداشت روز جهانی حقوق  بشر مو قعیتی است مناسب که پیشرفت ها و کمبود های رعایت حقوق بشر را در دنیا ارزیا بی کنیم واز نتایج آن برای دفاع از رعایت حقوق بشر در ایران استفاده نمائیم . لازم به     یاد آوری است که از دهم دسامبر 1948 تا کنون، مجمو عه ای از ابزار و مکانیسم هایی برای دفاع از حقوق بشر بکار گرفته شده اند که لازم است نقاط ضعف و قدرتشان ارزیابی شده و موردتجزیه و تحلیل قرارگیرند تا بتوان راهکارهای مناسبی تری برای آینده اتخاذ کرد.

در مجموع، ارزش های حقوق بشری گسترش چشم گیری در جهان داشته اند و در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را وارد قوانین اساسی خود کرده اند. با این حال تا رسیدن به حقوق مصرح در منشور جهانی حقوق بشر راهی طو لانی در پیش است.

خانم لوییز آربور، کمیسر پیشین حقوق بشر سازمان ملل، در بزرگداشت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر،بعنوان پیشرفت های حقوق بشر گفت:" بدون شک در مسیری که تهیه‌کنندگان اعلامیه ترسیم کرده‌اند، ما راه طولانی را طی کرده‌ایم. تا بامروز، تمامی کشورها دست‌کم یکی از ۹ سند بین‌المللی حقوق بشر و ۸۰ درصد آن کشورها ها چهار یا بیشتر از چهار سند را تصویب کرده‌اند. با این حال، حقوق بشر در اکثر کشورها نقض میشود و سیستم قضایی درپاره ای از انها فا قد  توانایی لازم برای همآهنگی  و رعایت منشور جهانی حقوق بشر است."

در همین راستا، اقای بانکی مون ، دبیر کل سازمان ملل متحد، در پیامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر می‌گوید: «چالش‌هایی كه ما امروز با آنها مواجه هستیم در همان ابعادی هسنتد  كه نگارندگان پیش‌نویس اعلامیه در شصت و پنج سال پیش با آن‌ها مواجه بودند.»

دبیرکل سازمان ملل در ادامه‌ی بیانیه ‌ی خود می‌گوید: "در این روز حقوق بشر، ما همچنان شصت و پنجمین  سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را جشن می‌گیریم. اعلامیه‌ای كه، پیش‌نویس آن در میان اوج تخریب و فقر حاصله از جنگ جهانی دوم تهیه شده بود، آمال بشریت برای آینده ای همراه با كامیابی، منزلت و همزیستی مسالمت‌آمیز را منعكس می‌كند."

علیرغم کمبودها و مشکلاتی که فعالیت های شصت و پنج ساله سازمان ملل متحد، برای دفاع از حقوق بشر، با آنها روبرو بوده است، نمی توان پیشرفت هایی را که در زمینه های دست یابی به حقوق اساسی ملت ها صورت گرفته اند را انکار کرد. در این زمینه می توان از استقلال کشورهای مستعمره آسیایی و آفریقایی، رفع تبعیض نژادی در آمریکا و لغو نظام آپارتاید در افریقای جنوبی و آزادی رهبر فقید آن نلسون ماندلا، تصویب قوانین و معیارهای بین المللی حقوق بشری نام برد. تشکیل داد گاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت، از جمله دادگاه های یوگسلاوی و رواندا دستاورد های مهم دیگر این تلاشها می باشد.

 

باید توجه داشت، که درزمان تدوین آن، منشور جهانی حقوق بشر بیشر بر جنبه اخلاقی حقوق بشر تکیه میکرد ولی هیچ ضمانت اجرایی نداشت. بیست سال طول کشید تا کشورهای امضاء کننده منشور ملل و حقوق بشر میثاق ها ی حقوق سیاسی،  مدنی، اجتماعی و اقتصادی را امضاء کنند.  پذیر فتن آنها به معنی آن است که دولت ها موظفند قوانین داخلی خود را با منشور جهانی حقوق بشرو میثاق های الحاقی آن تطبیق دهند.  ما همچنین هر روز شاهد تد وین و تنظیم کنوانسیون ها و اسناد بین المللی جدیدی توسط سازمان ملل متحد هستیم تا که نهاد های حقوق بشری بتوانند با استناد به آنها از حقوق اساسی مردم دفاع نمایند.

 

فرا رسیدن روز جهانی حقوق بشر فرصتی است برای فعالین حقوق بشری ایرانی که به ارزیابی فعالیت های خود در دفاع از حقوق بشر درایران بپردازند، کمبود ها را شناسایی کرده و در رفع آنها بکوشند. دفاع از حقوق بشر در همه کشورهای دنیا امری دشوار است ولی این مشکلات در ایران که حکومت جمهوری اسلامی بطور مستمر و برنامه ریزی شده این حقوق را نقض می نماید، بسیار دشوارتر می باشد.

 

اعدام های گسترده ماههای اخیر، تعداد زیاد زندانیان سیاسی و عقیدتی که حکم های زندان درازمدت دریافت کرده اند، دادگاههای فرمایشی و حبس های خودسرانه، قتل افراد تحت شکنجه در زندان ها بدون هیچ نوع تعقیب و مجازات آمران نشانه های روزمره ای از پایمالی حقوق انسانی توسط جمهوری اسلامی می باشند. نقض حقوق و آزادی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی همچنان ادامه دارد و تغیر رئیس جمهور و کابینه تاثیری در این روند نداشته اند.

 

ارزیابی تجربه سی سال گذشته نشان میدهد که فعالین حقوق بشر در ایران بهای سنگینی برای پیشبرد ارزش های منشور جهانی حقوق بشر پرداخته اند و لازم است که نهادهای حقوق بشری حافظ دستاورد های ولو اندک این چالش ها باشند. بررسی و تجزیه و تحلیل جامع فعالیتهای دفاع از حقوق بشر درایران در این مختصر ممکن نیست ولی جای آن دارد که تمامی نهاد های حقوق بشری ایرانی آن را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوان در آینده ای نزدیک اتحادی اصولی بر مبنای این حقوق بدست آورد. ما بر این باوریم که این اتحاد میتواند در بالا بردن توان فعالین حقوق بشرایرانی موثربوده و به رفع تدریجی کمبود ها کمک کند چرا که کو شش های پراکنده و عکس العمل های ناهمگون نمیتوانند پاسخگوی نیاز های حقوق بشری در ایران باشند. بعلاوه، همبستگی و هماهنگی نهاد های حقوق بشری ایرانی درسطح جهانی موجب جلب احترام و همبستگی نهادهای حقوق بشری بین المللی نسبت به آنها و مردم ایران خواهد شد.

 

ما در مقام ایرانیایی که در کبک و کانادا زندگی می کنند و از امکانات فراوانی برای آشنایی با حقوق بشر برخوردارند کماکان مشاهده می کنیم که نهادینه کردن تفکر حقوق بشری در جهت دفاع ازحقوق خود به عنوان اقلیت و احترام به حقوق دیگران احتیاج به فعالیت و تلاش زیادی دارد. در این راستا، آشنایی با منشور حقوق و آزادی های فردی کبک (مصوب مجلس ایالتی در 1975) منشور حقوق و آزادی های کانادا (مصوب مجلس فدرال در1982) که زیربنای قانون گذاری کبک و کانادا می باشند به شهر وندان کبکی و کانادایی امکان می دهد که بتوانند از حقوق خود دفاع نمایند. انجمن دفاع از حقوق بشردر مو نترال منشور حقوق و آزادی های کبک را به فارسی ترجمه کرده که بعنوان یکی از اسناد حقوق بشری برای استفاده عموم از طریق تارنمای انجمن قابل دسترسی است.  ترجمه منشور حقوق و آزادی های کانادا نیز دردست تهیه است که پس از ویراستاری در سایت انجمن قابل دسترسی خواهد بود. پخش وسیع این دو منشور با تو جه به لایحه منشور ارزش های کبک و لایسیته که در مجلس ایالتی کبک تحت بررسی است از اهمیت خاصی بر خوردار است. انجمن امیدوار است که همو طنانمان با شرکت خود در بحث های اجتماعی جامعه میزبان به حقوق پایه ای خود در کبک و کانادا بیشتر آشنا شوند و در نهایت به مسائل و مشکلات دفاع از حقوق بشر در ایران نیز حساس تر گردند. آرزوی ما اینست که قانون اساسی ایران بر مبنای اصول منشور جهانی حقوق بشر تدوین شود و حقوق و آزادی های شهروندان ایرانی بسان کشورهایی مثل کانادا زیربنای قانون اساسی آن باشد. رسیدن به این هدف راهی طولانی است وفقط در سایه تلاش های مداوم و همبستگی و اتحاد بر اساس حقوق بشر است که میتوان به این آرزو تحقق بخشید.

 

در این روزجهانی حقوق بشر، می بایست همگی بر اساس مسئولیت مشتركمان، به منظور رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اقدام نماییم. ما تنها هنگامی می‌توانیم از مجموع فعالیت هایمان ابراز رضایت کنیم كه اصول آن به گونه‌ای كامل در هر جا و برای همه اجرا شوند چرا که جهانشمولی حقوق بشر آن را فرای عرف فرهنگی و اجتماعی جوامع قرار می دهد.

 مو نترال دهم دسامبر 2013

.انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مو نترال

سایت:    www.addhi.net

ایمیل:    این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید