جزوه "حقوق متهم"

جزوه "حقوق متهم" نوشته دو حقوقدان ایرانی، عبدالفتاح سلطانی و مهناز پراکند، انتشار یافته و در اختیار همگان قرار گرفته است. ویژگی جزوه زبان ساده آن و استفاده از مثال‌های متناسب در آن برای توضیح مفاهیم پیچیده حقوقی است. دریافت جزوه